ตำแหน่ง

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

เงินเดือน

 • 15,000-25,000 หรือตามประสบการณ์

ประเภทของงาน

 • งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล

 • ต่างจังหวัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

 • ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Consultant) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด

 • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 • เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้าง 2-3 ปีขึ้นไป

 • สามารถทำงานสำรวจได้ มีความรู้ ความชำนาญในการใช้กล้อง Line และกล้องระดับ

 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบ

 • หากมีคนงาน หรือผู้รับเหมาในมือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถทำงาน กลางวัน หรือ กลางคืนได้

 • สามารถขับรถยนต์ได้

 • หากผ่านงาน HDD, Pipe jacking, งานบ่อ Manhole จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หากเขียน แบบ Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงาน: คุณนุกุล (แผนกทรัพยากรบุคคล)