เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

By |2024-03-25T10:52:56+07:00March 25th, 2024|Jobs|

ตำแหน่ง Safety Officer : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประเภทของงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำออฟฟิศ (สำนักงานใหญ่) รายละเอียดงาน หน้าที่ตามกฎหมาย 13 ข้อ อื่นๆ คุณสมบัติ เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน อย่างน้อย 3-5 ปี สามารถฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

วิศวกรโยธา

By |2024-03-01T05:09:00+07:00March 1st, 2024|Jobs|

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (Civil Engineer) เงินเดือน ตามประสบการณ์ ประเภทของงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล ต่างจังหวัด หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงาน และควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Inspector) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ ก่อนการสั่งซื้อ

วิศวกรไฟฟ้า

By |2024-03-01T05:16:47+07:00March 1st, 2024|Jobs|

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า เงินเดือน ตามประสบการณ์ ประเภทของงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล ต่างจังหวัด หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงาน และควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Consultant) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ ก่อนการสั่งซื้อ

 โฟร์แมนควบคุมงานไฟฟ้า (Foreman)

By |2023-11-01T04:32:16+07:00September 5th, 2022|Jobs|

ตำแหน่ง  โฟร์แมนควบคุมงานไฟฟ้า (Foreman) เงินเดือน 15,000 - 25,000 หรือตามประสบการณ์ ประเภทของงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล ต่างจังหวัด หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Inspector) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศชาย

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

By |2023-11-01T04:30:45+07:00September 5th, 2022|Jobs|

ตำแหน่ง โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) เงินเดือน 15,000 - 25,000 หรือตามประสบการณ์ ประเภทของงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล ต่างจังหวัด หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Inspector) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศชาย

Go to Top