โฟร์แมนควบคุมงานไฟฟ้า (Foreman)

By |2023-11-01T04:32:16+07:00September 5th, 2022|Jobs|

ตำแหน่ง  โฟร์แมนควบคุมงานไฟฟ้า (Foreman) เงินเดือน 15,000 - 25,000 หรือตามประสบการณ์ ประเภทของงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล ต่างจังหวัด หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Inspector) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศชาย

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

By |2023-11-01T04:30:45+07:00September 5th, 2022|Jobs|

ตำแหน่ง โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) เงินเดือน 15,000 - 25,000 หรือตามประสบการณ์ ประเภทของงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล ต่างจังหวัด หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Inspector) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศชาย

Go to Top