วิศวกรไฟฟ้า (Project Engineer)

By |2022-04-08T15:07:35+07:00เมษายน 8th, 2022|Jobs|

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (Project Engineer) เงินเดือน 25,000-35,000 หรือตามประสบการณ์ ประเภทของงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล ต่างจังหวัด หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงาน และควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Consultant) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ ก่อนการสั่งซื้อ

Foreman

By |2022-04-08T14:23:06+07:00เมษายน 7th, 2022|Jobs|

ตำแหน่ง โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) เงินเดือน 15,000-25,000 หรือตามประสบการณ์ ประเภทของงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล ต่างจังหวัด หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Consultant) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศชาย

Go to Top