วิศวกรไฟฟ้า
(Project Engineer)

เพศชาย, วุฒิ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
(Foreman)

เพศชาย, วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง