CSR

CSR2021-04-11T16:27:22+07:00

JR ร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณลัดดา ลัทธิวรรณ์ CFO ร่วมกับตัวแทนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล)

JR ปันน้ำใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแบ่งเบาภาระให้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

JR พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก”

JR พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ร่วมกับ บริษัท

JR สนับสนุนงบก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์ ช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือ

JR สนับสนุนงบก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์ ช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือ  คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) และกลุ่ม “เพื่อนประชา” ร่วมสนับสนุนงบการก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์คอนกรีตเสริมไม้ไผ่

บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ มอบเงินล้านเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นิสิต มมส

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้ รพ.สุทธาเวช ป้องกัน COVID-19

Your Content Goes Here เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  ณ บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) นายจรัญ

Go to Top