CSR

CSR2021-04-11T16:27:22+07:00

JR ปันน้ำใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่ โรงเรียนบ้านหนองหิน

JR ปันน้ำใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่ โรงเรียนบ้านหนองหิน  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

JR ร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

JR ร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

JR ร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณลัดดา ลัทธิวรรณ์ CFO ร่วมกับตัวแทนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล)

JR ปันน้ำใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแบ่งเบาภาระให้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

JR พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก”

JR พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ร่วมกับ บริษัท

JR สนับสนุนงบก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์ ช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือ

JR สนับสนุนงบก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์ ช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือ  คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) และกลุ่ม “เพื่อนประชา” ร่วมสนับสนุนงบการก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์คอนกรีตเสริมไม้ไผ่

Go to Top