JR ร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล)

By |2023-08-07T17:28:45+07:00August 7th, 2023|CSR, News, ข่าวสาร|

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณลัดดา ลัทธิวรรณ์ CFO ร่วมกับตัวแทนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่า เรื่องการเสียสละแด่เพื่อนมนุษย์อันเป็นกุศลและเกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยแด่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนเลือดต่อไป

JR ปันน้ำใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

By |2023-06-09T11:11:51+07:00June 9th, 2023|CSR, News, ข่าวสาร|

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแบ่งเบาภาระให้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

JR พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก”

By |2022-09-02T15:04:01+07:00September 2nd, 2022|CSR, ข่าวสาร|

JR พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ร่วมกับ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการบริษัท นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก” ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนชายทะเลสีล้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในท้องถิ่น อันจะส่งผลถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างการมีส่วนร่วม และการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความเข้มแข็ง และอยู่ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังสามารถปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีในองค์กร โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

JR สนับสนุนงบก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์ ช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือ

By |2021-08-20T18:10:25+07:00August 20th, 2021|CSR, ข่าวสาร|

JR สนับสนุนงบก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์ ช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือ  คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) และกลุ่ม “เพื่อนประชา” ร่วมสนับสนุนงบการก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ โดยใช้วัสดุท้องถิ่นอย่างไม้ไผ่มาผสมผสาน มีชาวบ้านร่วมก่อสร้าง จากนั้นจะส่งมอบให้ชาวบ้านร่วมกันดูแล มีฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้คำแนะนำ สนับสนุน เพื่อที่จะมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาสูง เขตภาคเหนือ ทั้งที่อ.แม่แจ่ม - อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ , อ.พาน จ.เชียงราย , อ.งาว  จ.ลำปาง และ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ มอบเงินล้านเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นิสิต มมส

By |2021-08-20T18:15:40+07:00May 10th, 2021|CSR, ข่าวสาร|

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้ รพ.สุทธาเวช ป้องกัน COVID-19

By |2021-02-05T20:56:52+07:00February 5th, 2021|CSR, ข่าวสาร|

Your Content Goes Here เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  ณ บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) มอบหมายให้ผู้แทนบริษัทฯ มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) จำนวน 100 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19ให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

มอบชุดกราวด์ PPE Coverall จำนวน 100 ชุด บริจาคให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

By |2020-06-04T23:14:29+07:00April 16th, 2020|CSR|

Your Content Goes Here วันอังคารที่ 16 เมษายน 2563 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามอบชุดกาวน์ PPE Coverall จำนวน 100 ชุด บริจาคให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับบุคคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงสถาณการณ์เชื้อไวรัส COVID 19 แพร่ระบาด โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบ

มอบชุดกราวด์ PPE Coverall จำนวน 100 ชุด บริจาคให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

By |2020-06-04T23:24:17+07:00April 16th, 2020|CSR|

Your Content Goes Here วันอังคารที่ 16 เมษายน 2563 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามอบชุดกราวด์ PPE Coverall จำนวน 100 ชุด บริจาคให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับบุคคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงสถาณการณ์เชื้อไวรัส COVID 19 แพร่ระบาด โดยมีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ

มอบชุดกราวน์ PPE coverall จำนวน 110 ชุด ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

By |2020-06-04T23:23:31+07:00April 14th, 2016|CSR|

Your Content Goes Here วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 : คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ บริษัทเจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) มอบชุดกราวน์ PPE coverall จำนวน 110 ชุด ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Go to Top