การซ้อมดับเพลิงของสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566

By |2023-12-27T09:10:05+07:00December 27th, 2023|News, ข่าวสาร|

Happy new year Commu UG 2024

By |2023-12-21T14:16:27+07:00December 21st, 2023|ข่าวสาร|

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยคุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานทีม COMMU และ UG ณ ร้านอาหารสามวันสองคืน วังหิน #ธีมงานวัด #worksmart #playharder

ดูงาน ณ Hitachi Energy Japan Ltd.

By |2023-11-23T00:15:17+07:00November 23rd, 2023|News, ข่าวสาร|

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการบริษัท พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารหารเข้าศึกษาดูงาน ณ Hitachi Energy Japan Ltd. ThinkPark Tower 22F, 2-1-1 Osaki Shinagawa-ku ประเทศญี่ปุ่น

JR ร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล)

By |2023-08-07T17:28:45+07:00August 7th, 2023|CSR, News, ข่าวสาร|

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณลัดดา ลัทธิวรรณ์ CFO ร่วมกับตัวแทนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่า เรื่องการเสียสละแด่เพื่อนมนุษย์อันเป็นกุศลและเกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยแด่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนเลือดต่อไป

JR ปันน้ำใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

By |2023-06-09T11:11:51+07:00June 9th, 2023|CSR, News, ข่าวสาร|

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแบ่งเบาภาระให้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

By |2023-06-02T16:12:35+07:00March 13th, 2023|News, ข่าวสาร|

คณะกรรมการบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) และจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Go to Top