บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ มอบเงินล้านเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นิสิต มมส

By |2021-05-10T09:32:54+07:00พฤษภาคม 10th, 2021|ข่าวสาร|

การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์บริษัท

By |2021-03-22T20:06:50+07:00มีนาคม 22nd, 2021|ข่าวสาร|

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้ รพ.สุทธาเวช ป้องกัน COVID-19

By |2021-02-05T20:56:52+07:00กุมภาพันธ์ 5th, 2021|CSR, ข่าวสาร|

Your Content Goes Here เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  ณ บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) มอบหมายให้ผู้แทนบริษัทฯ มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) จำนวน 100 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19ให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

ประกาศ ฉบับที่ 02-2563 เรื่อง วัตถุประสงค์คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

By |2020-11-06T07:45:18+07:00กันยายน 18th, 2020|ข่าวสาร|

ประกาศ ฉบับที่ 02-2563  เรื่อง วัตถุประสงค์คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศ ฉบับที่ 01-2563 เรื่อง นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

By |2020-11-06T07:44:23+07:00กันยายน 18th, 2020|ข่าวสาร|

ประกาศ ฉบับที่ 01-2563 เรื่อง นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 100 ล้านหุ้น เข้าตลาดหุ้นไทย

By |2020-06-04T23:24:48+07:00พฤษภาคม 12th, 2020|ข่าวสาร|

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 100 ล้านหุ้น เข้าตลาดหุ้นไทย บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ (JR) ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชน จำนวน 92 ล้านหุ้น และอีก 8 ล้านหุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

Go to Top