เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 100 ล้านหุ้น เข้าตลาดหุ้นไทย

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 100 ล้านหุ้น เข้าตลาดหุ้นไทย บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ (JR) ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชน จำนวน 92