Happy new year Commu UG 2024

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยคุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานทีม COMMU และ UG ณ ร้านอาหารสามวันสองคืน วังหิน #ธีมงานวัด

ดูงาน ณ Hitachi Energy Japan Ltd.

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการบริษัท พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารหารเข้าศึกษาดูงาน ณ Hitachi Energy Japan Ltd. ThinkPark Tower 22F, 2-1-1 Osaki

JR ร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณลัดดา ลัทธิวรรณ์ CFO ร่วมกับตัวแทนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล)

JR ปันน้ำใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแบ่งเบาภาระให้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)