การอบรม CAC (Online)

By |2024-05-08T13:30:26+07:00May 8th, 2024|News, ข่าวสาร|

การอบรม CAC (Online) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น (online) เพิ่มเติมประจำปี 2567 ให้แก่พนักงาน เพื่อทบทวนให้แก่พนักงานเก่าและให้พนักงานใหม่ได้ทราบถึงนโยบายและรายละเอียดของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

การซ้อมดับเพลิงของสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566

By |2023-12-27T09:10:05+07:00December 27th, 2023|News, ข่าวสาร|

ดูงาน ณ Hitachi Energy Japan Ltd.

By |2023-11-23T00:15:17+07:00November 23rd, 2023|News, ข่าวสาร|

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการบริษัท พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารหารเข้าศึกษาดูงาน ณ Hitachi Energy Japan Ltd. ThinkPark Tower 22F, 2-1-1 Osaki Shinagawa-ku ประเทศญี่ปุ่น

JR ร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล)

By |2023-08-07T17:28:45+07:00August 7th, 2023|CSR, News, ข่าวสาร|

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณลัดดา ลัทธิวรรณ์ CFO ร่วมกับตัวแทนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่า เรื่องการเสียสละแด่เพื่อนมนุษย์อันเป็นกุศลและเกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยแด่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนเลือดต่อไป

JR ปันน้ำใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

By |2023-06-09T11:11:51+07:00June 9th, 2023|CSR, News, ข่าวสาร|

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแบ่งเบาภาระให้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

By |2023-06-02T16:12:35+07:00March 13th, 2023|News, ข่าวสาร|

คณะกรรมการบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) และจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022 in electronic format (E-AGM)

By |2022-04-28T19:42:43+07:00April 28th, 2022|News|

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022 in electronic format (E-AGM)

By |2022-04-28T19:38:58+07:00April 28th, 2022|News|

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 by electronic conference method

By |2022-03-18T09:18:55+07:00March 18th, 2022|News|

คณะกรรมการบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. By electronic means (E- AGM) and will be broadcast from the J.R.W. Company Meeting Room. Utility Public Company Limited No. 32/288-290 Soi Ramintra 65, Tha Raeng, BangKhen, Bangkok

Go to Top