ตำแหน่ง

วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา

ประเภทของงาน

 • งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล

 • ต่างจังหวัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ถอดแบบ และสั่งซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งหน้างาน

 • ตรวจสอบ Spec. อุปกรณ์ที่จะนำมาติดตั้ง

 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 • วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ MS.Ofice และ ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้อย่างคล่องแคล่ว

 • มีประสบการณ์ด้านระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงาน: คุณนุกุล (แผนกทรัพยากรบุคคล)