ตำแหน่ง

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

เงินเดือน

 • 15,000 – 25,000 หรือตามประสบการณ์

ประเภทของงาน

 • งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล

 • ต่างจังหวัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

 • ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Inspector) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด

 • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 • เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้าง 0-3 ขึ้นไป

 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบ

 • สามารถทำงาน กลาง วันหรือ กลางคืนได้

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่
 • หากเขียน แบบ Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกร, ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับพนักงานประจำไซด์งาน, ค่าที่พักสำหรับพนักงานประจำไซด์งานต่างจังหวัด และโบนัสประจำปี

ติดต่อสมัครงาน: คุณนุกุล (แผนกทรัพยากรบุคคล)