ตำแหน่ง

รับสมัครโฟร์แมนโยธา 2 อัตรา

ประเภทของงาน

 • งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล

 • ต่างจังหวัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 • วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม

 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน

 • ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

 • ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.

 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานระบสายไฟฟ้าใต้ดิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงาน: คุณนุกุล (แผนกทรัพยากรบุคคล)