ตำแหน่ง

Safety Officer : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

ประเภทของงาน

  • งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • ประจำออฟฟิศ (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดงาน

  • หน้าที่ตามกฎหมาย 13 ข้อ

  • อื่นๆ

คุณสมบัติ

  • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี

  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน อย่างน้อย 3-5 ปี

  • สามารถฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานได้

  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ได้ดี

  • ผ่านการอบรมระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ติดต่อสมัครงาน: คุณนุกุล (แผนกทรัพยากรบุคคล)