JR สนับสนุนงบก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์ ช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือ 

คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) และกลุ่ม “เพื่อนประชา” ร่วมสนับสนุนงบการก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ โดยใช้วัสดุท้องถิ่นอย่างไม้ไผ่มาผสมผสาน มีชาวบ้านร่วมก่อสร้าง จากนั้นจะส่งมอบให้ชาวบ้านร่วมกันดูแล มีฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้คำแนะนำ สนับสนุน เพื่อที่จะมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาสูง เขตภาคเหนือ ทั้งที่อ.แม่แจ่ม – อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ , อ.พาน จ.เชียงราย , อ.งาว  จ.ลำปาง และ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้