สามารถติดต่อแจ้งปัญหา IT ได้ที่

@jrwit

เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้