JR ร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับตัวแทนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่า เรื่องการเสียสละแด่เพื่อนมนุษย์อันเป็นกุศลและเกิดประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้กับคลังโลหิตสภากาชาดไทยไว้เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการโลหิตต่อไป