ธุรกิจรับเหมาวางระบบ

By |2020-06-10T21:59:59+07:00June 3rd, 2020|Turnkey Project|

1. งานรับเหมางานระบบไฟฟ้า (Electrical Power System) บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยลักษณะงานที่บริษัทฯ ให้บริการได้แก่ 1. งานรับเหมางานระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication and Information Technology System) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sit amet pulvinar dolor. Nullam tristique ultricies dolor eu pharetra. Pellentesque vel mi

งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System)

By |2020-05-30T08:25:34+07:00May 29th, 2020|Electrical Power System, High Voltage Transmission Line System|

งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) บริษัทฯ จะทำหน้าที่ในการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) กำลังไฟฟ้า 115kV ที่รับไฟฟ้ามาจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer; IPP) หรือผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer; SPP) ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) และลูกค้า Industrial User (IU) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับก่อสร้างสายป้อนไฟฟ้ากำลัง 22kV (Distribution Line) จากสถานีไฟฟ้าย่อยเชื่อมต่อไปยังลูกค้า IU อีกด้วย โดยบริษัทฯ จะเริ่มจากการสำรวจเส้นทางการวางสายไฟฟ้า ว่าเส้นทางใดเหมาะสมที่สุด รวมทั้งออกแบบ และคัดเลือกชนิดของสายไฟ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือเป็นส่วนประกอบของงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง Project Details

Go to Top